BEKKENMASSAGE

Het bekken is onze basis en dus ook een heel belangrijk onderdeel van ons lichaam. Het bekken draagt de daarboven gelegen organen. Anatomisch gezien is het een complex gebied met veel banden, pezen, zenuwen en spieren die de taak hebben ons bekken en heupen sterk, stabiel en bijeen te houden.

Door de vele bewegingen en kracht die er op het bekken wordt uitgeoefend en het gewicht van het lichaam dat door je bekken wordt gedragen, wordt ook veel spanning opgebouwd. Alleen al het verminderen van de spanning in dit deel van je lichaam kan voordeel opleveren voor de overige functies in je lichaam.

Bij een energetische bekkenmassage laat je door het lichaam de energie stromen door langzame strijkingen, lichte knedingen en het rollen van de huid. Hierdoor wordt je heel bewust naar het voelen en het waarnemen gebracht.

Veel vrouwen hebben tijdens en na de zwangerschap bekkenklachten. Dit kan zich uiten in pijn in het bekkengebied.